Linita
Telefoon:
06-34874426
Email: info@linita.nl

A- A+

In het kort

Linita verzorgt begeleide logeerweekenden en vakanties voor kinderen (4 tot 18 jaar) met een verstandelijke of meervoudige handicap of stoornis in autistisch spectrum.

Linita verzorgt begeleide vakanties voor volwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap of stoornis in autistisch spectrum.

Het doel van onze logeerweekenden en vakanties is, het bieden van individueel gerichte (ondersteunende en activerende) begeleiding en activiteiten aan de deelnemers in een huiselijke sfeer.

Het logeren is zoals een gezin het weekend beleeft. De logeerweekenden zijn het gehele jaar door op de Veluwe. Logeren is onder verdeeld in de groepen actief en ontspannend.

De vakantie weekenden, midweken en weken zijn het gehele jaar door in binnen en buitenland. De vakanties zijn onder te verdelen in ontspannend en actief. We organiseren vakanties in de vakantiegroepen ‘kinderen’, ‘jongvolwassenen’ en ‘volwassenen’.

Actief is als een deelnemer een hele dag op pad kan, enige hulp/begeleiding nodig heeft bij ADL.

Ontspannend is als een deelnemer gebruik maakt van rolstoel in huis, intensieve begeleiding nodig heeft bij ADL, moeite heeft met de verwerking van prikkels uit de omgeving, een gestructureerd dagprogramma nodig heeft.

De logeerweekenden en vakanties zullen begeleid worden door minimaal twee begeleiders. Per logeerweekend zullen er maximaal vijf kinderen logeren, afhankelijk van de begeleidingsvragen. Tijdens vakanties kunnen maximaal 6 deelnemers mee, afhankelijk van de begeleidingsvragen. Voor grotere groepen organiseren we vakanties uitsluitend in overleg.